Stránky jsou v úpravě.

Vrácení zboží do 14 dní

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu
 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 1829 odst. 1 vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím bez udání důvodu.
 • Využije-li zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle obchodníkovi oznámení, že od smlouvy odstupuje. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží zákazníkem.
 • V takovém případě zákazník kontaktuje obchodníka a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, a zároveň uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
 • Jde-li o smlouvu (objednávku), jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu (objednávku), jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Zákazník je povinen obchodníkovi vrátit zboží a obchodník je povinen vrátit zákazníkovi nejpozději do 14 dní všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.
 • Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 • Obchodník není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá (osobně nebo prostřednictvím přepravní služby) nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Jestliže zákazník při objednávání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí obchodník zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Není možné odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které je upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Zákazník nemůže vrátit zboží, u kterého porušil hygienický obal.
 • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Vrácení se týká i případných dárků k objednávce zdarma.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
 • Náklady na vrácení zboží obchodníkovi hradí kupující.
 • Pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Přijaté peněžní prostředky budou prioritně vráceny bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. Jiný způsob není možný.

 

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.